Ετικέτες

ddr2 d2n5 sata dvdrw 3 tiny mini

Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Όροι Εγγύησης Service

Όλα τα προϊόντα που είναι αγορασμένα από την εταιρεία μας καλύπτονται από εγγύηση Carry In, για το χρονικό περιθώριο το οποίο αναγράφεται στο παραστατικό. Η εγγύηση Carry In προϋποθέτει την μεταφορά του προϊόντος από τον πελάτη στην εταιρεία μας και την παραμονή αυτού στο Service μέχρι να διαπιστωθεί η πιθανή βλάβη.

Εξαίρεση αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία αναφέρουν ότι καλύπτονται από On Site εγγύηση. Στην On Site εγγύηση, τεχνικός της εταιρείας μας παραλαμβάνει το προϊόν από το χώρο του πελάτη και μετά από σύντομο έλεγχο το μεταφέρει στην εταιρεία μας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα προϊόντα που καλύπτονται από On Site εγγύηση έχουν σχετική αναγραφή στα παραστατικά πώλησής τους.

Στις επισκευές λογισμικού, παρέχεται αν κριθεί απαραίτητο, επανάληψη της ίδιας υπηρεσίας χωρίς κόστος, σε περίπτωση που ο υπολογιστής παρουσιάσει την ίδια ελαττωματική συμπεριφορά μέσα σε διάστημα 15 ημερών.

Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια-βλάβη προσωπικών δεδομένων-αρχείων του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να τηρήσει αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων πριν την παράδοση του προς επισκευή υλικού.

Επιστροφές - Ακυρώσεις Προϊόντων

Πραγματοποιείται επιστροφή του προϊόντος που αγοράσατε από το κατάστημα εντός 7 ημερολογιακών ημερών. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν σας στην Αρχική του Κατάσταση, Σφραγισμένο, Χωρίς να έχει παραβιαστεί η Ταινία Ασφαλείας και να ζητήσετε την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος της Επιθυμίας σας  ή και την άμεση Επιστροφή των Χρημάτων σας. Ισχύει για όλα τα προϊόντα που βρίσκονταν στο απόθεμα του καταστήματος, εκτός αυτών που η παραγγελία τους πραγματοποιήθηκε μετά από δική σας εντολή (Κατόπιν Παραγγελίας). Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον Αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς.

Όταν κάποιο προϊόν είναι κατόπιν παραγγελίας και συμφωνηθεί να εισπραχθεί προκαταβολή ενός μέρους του ποσού από το κατάστημα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τότε σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ή μη εμφάνισης του πελάτη εντός 30 ημερολογιακών ημερών, ο πελάτης επιβαρύνεται με παρακράτηση της προκαταβολής.

Όροι εγγύησης Προϊόντων

Εργοστασιακά Προβληματικό Προϊόν κατά την Παραλαβή του ( D.O.A ). 

Εφόσον ο Κατασκευαστής του προϊόντος που επιλέξατε προβλέπει την διαδικασία D.O.A μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα έτσι ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες βάση των όρων που θέτει ο κατασκευαστής εκτός και αν προβλέπει διαφορετικούς όρους για άμεση αποστολή προς αυτόν όπως Next Business Day, Pickup And Return Κλπ. Εφόσον Ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και ο Κατασκευαστής κρίνει την Αντικατάσταση D.O.A τότε θα σας επιστραφεί ένα καινούργιο προϊόν με δικά μας έξοδα. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ την προσοχή σας στους όρους και τις συνθήκες εγγύησης των κατασκευαστών που επιλέγετε διότι η εξυπηρέτηση σας ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβετε έτσι ώστε να απολαύσετε μια πραγματικά ΚΑΛΗ και Επιτυχημένη Αγορά. Η Εταιρία Droid Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τους Όρους της εγγύησης D.O.A, τους Χρόνους Επισκευής ή τις συνθήκες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί. Όλες οι Επισκευές ή Αντικαταστάσεις πραγματοποιούνται από Πιστοποιημένα Επισκευαστικά κέντρα που έχει επιλέξει ο Κατασκευαστής και Όχι από την Εταιρία Droid Computers. Ωστόσο, η εταιρία θα ασκήσει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια με τον Κατασκευαστή έτσι ώστε να βοηθήσει στην ευκολότερη ολοκλήρωση των Διαδικασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς.

Επισκευή στο Προϊόν σας κατά την Διάρκεια την Εγγύησης.

Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη στο προϊόν σας εντός της Χρονικής Περιόδου της Εγγύησης που προβλέπει ο κατασκευαστής του Υλικού παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να σας δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες, διότι οι όροι και οι συνθήκες διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Στην όποια περίπτωση το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας κατευθύνει έτσι ώστε να εξυπηρετηθείτε με τον γρηγορότερο τρόπο. Τα Έξοδα αποστολής από και προς εσάς επιβαρύνουν εσάς εκτός και αν οι όροι τις εγγύησης προβλέπουν κάποια διαφορετική συνθήκη. Η Εταιρία Droid Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τους Όρους της εγγύησης του κατασκευαστή, τους Χρόνους Επισκευής ή τις συνθήκες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με το προϊόν να επιστραφεί και το πρωτότυπο παραστατικό Αγοράς.